mysql extension not loaded [Native Code: 0] [User Info: Array] Slovníček | Bezdrátové připojení k internetu pro Mutěnice, Čejkovice, Dubňany, Dolní Bojanovice, Nový a Starý Poddvorov.

Slovníček

access point
anglicky: přístupový bod. Zařízení které vysílá a přijímá signál a umožňuje tak přístup do bezdrátové sítě.
agregace
Přenosová kapacita vyhrazená poskytovatelem připojení pro určitý počet lidí. Poměr, který udává počet lidí, které poskytovatel určil k využívání jedné linky.
antivir
program, který kontroluje a chrání programy ve vašem počítači, zda nejsou infikovány některým ze známých virů. Lze jej nastavit tak, aby automaticky kontroloval příchozí i odchozí poštu. Pro správné fungování je třeba jej pravidelně aktualizovat, neboť virů stále přibývá.
AP
viz. access point
bleskojistka
Bleskojistka je ochranný prvek, který se zpravidla připojuje mezi vodič připojený k chráněnému zařízení a uzemnění. Dojde-li na tomto vodiči k přepětí (např. při bouřce), bleskojistka se zapálí a odvede přepětí do země. Jestliže se jedná o bouřku, přepětí se objeví obvykle jen na jednom nebo v nejhorším případě na několika přípojných vedení do ústředny. Příslušné bleskojistky zafungují a nic moc se obvykle nestane.
downstream
Data proudící k uživateli.
e-mail
Zkrácené anglické označení pro elektronickou poštu. Služba, která pomocí lokálních nebo celosvětových sítí zasílá na počítače zprávy.
F.net
Poskytovatel připojení k internetu v Mutěnicích. www.f-net.cz
firewall
Program nebo zařízení, zabraňující průniku útočníka do lokální sítě nebo do počítače. Základní bezpečnostní prostředek pro oddělení lokální sítě od Internetu.
FAQ
anglická zkratka pro: Frequently Asked Questions - Často kladené otázky
FTP
anglicky zkratka: File Transfer Protocol = Protokol pro přenos dat
garantované připojení
hub
Rozbočovač, síťový prvek. Technický střed lokální sítě, který řídí komunikaci mezi počítači
ICQ
anglická zkratka I SEEK YOU („aj sík ju“), komunikace mezi uživateli v reálném čase.
Internet
Největší globální síť, propojující po celém světě neustále rostoucí množství počítačů. Vyvinula se původně z vojenského projektu armády USA, její největší rozvoj začal v 1.polovině 90.let její komercionalizací.
intranet
Lokální síť, která používá stejné protokoly a mechanismy jako Internet
IP adresa
Adresa počítače v síti.
konektivita
připojení
nód
uzel
Packet
viz. paket
paket
balík dat, který se posílá po síti.
POP3
Třetí, současná verze protokolu POP, vytvořená v roce 1988. Umožňuje, aby klientský počítač načítal poštu z poštovního (POP3) serveru pomocí dočasného spojení.
proxy server
[1] Počítač, přes který prochází všechny zprávy mezi lokální počítačovou sítí a ostatním internetem. Proxy server si dělá kopie HTML stránek, které www klienti (www prohlížeče) požadovali od různých web serverů v nedávné době a které jim tyto servery poslaly. Pokud nějaký klient zažádá o stránku, kterou již má proxy server zduplikovanou, proxy server ji zašle klientovi sám. To je rychlejší než kdyby na tento požadavek měl znova odpovídat vzdálený www server, který může třeba být na druhé straně zeměkoule. Nevýhodou je jistě to, že stránky uchovávané na proxy serveru mohou již být zastaralé a neaktuální oproti těm skutečným na vzdálených www serverech. Proxy server proto „zapomíná “ stránky, které jsou na něm uložený delší dobu než je správcem sítě stanovený limit. [2] Typ firewallu, který filtruje požadavky www klientů (např. zabraňuje v přístupu k HTML stránkám, které nejsou určeny pro běžné zaměstnance nějaké společnosti).
přístupový bod
viz. access point
router
Počítač, který přesměrovává data (pakety) mezi sítěmi.
sdílená rychlost
Rychlost připojení o kterou se dělí všichni aktuálně připojení uživatelé zapojení v této síti (tzn., že pokud budete zrovna připojeni jenom vy, máte celou rychlost pouze pro sebe).
SMTP
anglická zkratka: Simple Mail Transfer Protokol. Základní protokol pro přenos elektronické pošty.
spyware
Ošklivé prográmky, o jejichž existenci ve vašem systému často nemáte ani potuchy. Bývají instalovány bez vašeho vědomí společně s programem, který jejich služby využívá (ať očividně, nebo skrytě), nezmizí však s jeho odinstalací. Jejich úkolem je mapování vaší aktivity (a to nejen spojené s programem, který je k vám zavedl) a odesílání informací mateřskému serveru.
switch
viz. hub
upstream
data proudící od uživatele.
UTP
anglická zkratka: Unshielded Twisted Pair. Jednodušší typ kroucené dvojlinky, nejčastěji používaný pro telefonická spojení.
WiFi
WiFi je zkratka pro termín Wireless Fidelity (bezdrátová věrnost). Ve skutečnosti se jedna o název druhu bezdrátové sítě, která funguje na bezlicenčním pásmu o frekvenci 2,4 GHz Technicky se jedná o standard IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) 802.11b pro vysokorychlostní bezdrátové přenosy. Tato sít umožňuje uživatelům bezstarostné připojení k okolním prvkům sítě (PC, notebook nebo jiná wifi sít) a to v maximální (spíše teoretické) rychlosti 11 Mbps. Rychlost připojení se odvíjí od vzdálenosti dalšího wifi produktu a to až 500 metrů vzdáleného ve volnem prostoru či 100 metrů v budovách za použití externích antén, u standardních produktů se dosah signálu pohybuje ve 150 metrech v volném prostranstvím a 50 metrů v budovách. V případě použití externích antén je možné připojit se až na vzdálenost několika kilometrů.
www
anglická zkratka: World Wide Web. Vzájemné propojení, lokální ale i velmi vzdálené, dokumentů pomocí internetu. Dokumenty se nazývají web stránky, propojení odkazující ze stránky na stránku (hypertext) se nazývají odkazy nebo linky. Stránky a odkazy lze prohlížet pomocí web prohlížečů (browser).

Další informace na netu