mysql extension not loaded [Native Code: 0] [User Info: Array] Technické a provozní podmínky | Bezdrátové připojení k internetu pro Mutěnice, Čejkovice, Dubňany, Dolní Bojanovice, Nový a Starý Poddvorov.

Technické a provozní podmínky

Technické podmínky

Optická viditelnost na některý z přístupových bodů z přípojného místa.

Doporučená minimální počítačová konfigurace:

  • CPU: 800 MHz
  • RAM: 128 MB
  • OS: MS Windows 2000 nebo XP, Linux nebo MAC os X
  • Síťová karta nebo volný PCI slot

Provozní podmínky

Ochrana soukromí

Nikdo nesmí při práci v síti porušovat soukromí ostatních účastníků, zejména sledovat jejich práci na síti bez jejich svolení, jakýmkoliv způsobem prohlížet, číst, kopírovat, spouštět či jinak manipulovat se soubory uloženými na cizím disku nebo jiném médiu, nejsou-li tyto data výslovně určeny ke sdílení -viz. Sdílení dat. Dále číst cizí poštu, sledovat práci na Internetu, činit nebo navádět k činnosti takové, která by mohla porušovat soukromí ostatních a nebo by byla proti jejich vůli. Každý je povinen pracovat na síti a Internetu tak, aby nepoškozoval ostatní účastníky a nikdo nesmí vyvíjet činnost, nebo navádět k činnosti takové, která by mohla být ostatním účastníkům ke škodě.

Změny v konfiguraci síťového připojení

Je zakázáno jakkoliv manipulovat s technickým vybavením sítě. Dále je zakázáno jakkoliv měnit síťové nastavení operačního systému počítače připojeného k síti bez vědomí správce sítě. Uživatel není oprávněn postupovat třetím osobám žádné údaje pro připojení ke službě. Uživatel je povinen učinit odpovídající opatření k zachování údajů v tajnosti.

Platba za přístup do sítě

Dodržujte prosím termíny plateb, dle svých tarifů.
Úhradu za připojení očekáváme v termínu od 25 do 30 každého měsíce - tzn. před začátkem učtovaného měsíce. Při nedodržení této podmínky bude dočasně omezen přístup k internetu a zobrazí se následující TEXT. Po uhrazení poplatku bude bude pripojeni obnoveno - náklady na toto přenastavování budou přpočteny k tarifu - jednorazový poplatek činí 50,-Kč.
Též je možné zaplatit na více měsíců předem.

Sdílení dat

Tato síť je určena pro přístup na internet a tudíž je sdílení dat zakázáno.

Dodržování práv a zákonů ČR

Dodržujte platné zákony, nařízení a směrnice ČR, toto se týká hlavně rozesílání nevyžádané reklamní nebo podobně orientované elektronické pošty.

Antivirová ochrana počítače

Dbejte na antivirovou ochranu vašeho počítače. Váš počítač je připojen do sítě, přes kterou se počítačové viry mohou rozšířit k jiným uživatelům, mezi stránky ze kterých je nejčastěji útočeno na váš počítač patří především stránky erotické a stránky nabízející ke stažení nelegální software, cracky, sériová čísla apd.

Odpojení

V případě závažného nebo soustavného porušování těchto pravidel může být uživateli omezen přístup k síti nebo může být odpojen.